Frank Rodriguez

About Frank…
Metro Mapping
Calaix de guies
Bus Clàssic BCN
Soon

About Frank

ENI'm a graphic artist. I live in Gramenet, in the Barcelona province. I'm years old. Since I was child I always liked diagrams representing public transport networks and I was for years researching new ways to represent lines, stations and connections. Also, lately I started to be interested in Front End developing.

I love tinkering with old computers. They're on 24/7. Thanks to them I learn another way of know-how and with friends it's better. I also love drawing, in fact I adore U.S. Acres, by Jim Davis. I love jazz. I'm a fan of darts and Formula 1 (I believe in EL PLAN).

I love challenges and I'm aware that customers want to contact with professionals always ready to new winds and experiences, people who don't have a clue what confort zone is and are willing to solve any problem. Attention to detail is important for me.

CASóc un artista gràfic. Visc a Gramenet, a la província de Barcelona. Tinc anys. Des de petit sempre m'han agradat els diagrames on es reflecteixen xarxes de transport públic i he estat durant anys investigant noves maneres de representar línies, estacions i connexions. També en els darrers anys he començat a interessar-me pel desenvolupament Front End.

Adoro trastejar amb ordinadors antics. Tot el dia estan encesos. Gràcies a ells aprenc una altra manera de saber fer i amb amics és més divertit. També m'agrada dibuixar, de fet estimo molt U.S. Acres, del Jim Davis. M'agrada el jazz. Sóc un fan dels dards i la Fòrmula 1 (confio en EL PLAN).

M'agraden els reptes i sé que els clients volen contactar amb professionals que sempre estan oberts a nous aires i experiències, persones que no saben el que significa l'expressió zona de confort i estan disposades a resoldre qualsevol problema. Estar atent pels detalls és important per mi.

ESSoy un artista gráfico. Vivo en Gramenet, en la provincia de Barcelona. Tengo años. Desde pequeño siempre me han gustado los diagramas donde se reflejan redes de transporte público y he estado durante años investigando nuevas maneras de representar líneas, estaciones y conexiones. También en los últimos años he empezado a interesarme en el desarrollo Front End.

Adoro cacharrear con ordenadores antiguos. Todo el día están encendidos. Gracias a ellos aprendo otra clase de saber hacer y con amigos se hace más ameno. También me encanta dibujar, de hecho adoro U.S. Acres, de Jim Davis. Me encanta el jazz. Soy un fan de los dardos y la Fórmula 1 (confío en EL PLAN).

Me gustan los retos y sé que los clientes quieren contactar con profesionales que siempre están abiertos a nuevos aires y experiencias, personas que no saben lo que significa la expresión zona de confort y están dispuestos a resolver cualquier problema. Estar atento por los detalles es importante para mí.

Skills

Now it's your moment. Contact me!

If you want to know more about me or request my CV, you only need to fill in this form.

És el teu moment. Contacta'm!

Si vols saber més sobre mi o soŀlicitar el meu CV només has d'emplenar el següent formulari.

Es tu momento. Contáctame!

Si quieres saber más sobre mi o solicitar mi CV sólo has de rellenar el siguiente formulario.

Form technology courtesy of Form Submit. A reCAPTCHA will appear.

Tècnica de formularis cortesia de Form Submit. Apareixerà un reCAPTCHA.

Técnica de formularios cortesía de Form Submit. Aparecerá un reCAPTCHA.