en

One of the facets of the hobbyist is the collection of transportation guides. This project digitizes the guides of the Barcelona area, making our calaix de guies (drawer of guides) available to the public and analising the changes of design trends. Thanks to the joint work, the preservation of these documents has been possible.

ca

Una de les facetes de l'aficionat és la coŀlecció de guies de transport. Aquest projecte digitalitza les guies de l'àrea de Barcelona, posant a disposició del públic el nostre calaix de guies i analitzant els canvis de les tendències de disseny. Gràcies a la feina conjunta, ha estat possible la preservació d'aquests documents.

es

Una de las facetas del aficionado es la colección de guías de transporte. Este proyecto digitaliza las guías del área de Barcelona, poniendo a disposición del público nuestro calaix de guies (cajón de guías) y analizando los cambios de las tendencias de diseño. Gracias al trabajo conjunto, ha sido posible la preservación de estos documentos.

Transports Municipals de Barcelona 1980

Transports Municipals de Barcelona 1980

Preserved by Ot Triviño

12/1980

anverso reverso portada contraportada solapa
Transports Municipals de Barcelona 1983

Transports Municipals de Barcelona 1983

Preserved by Ot Triviño

5/1983

anverso revers portada contraportada solapa
10/1983 annex (CA) 10/1983 annex (ES)

Transport Públic de Barcelona i Àrea Metropolitana 1986-1992

Preserved by David Llorca and Frank Rodriguez

5/1986

5/1986 sponsored

4/1987

9/1988

9/1989

10/1989

10/1989 Metro

1990-1992 low-res

Guia Olímpica de Transports 1992

Preserved by Albert Guillaumes

7/1992

Autobusos Urbans de Barcelona 1990s

Preserved by Ot Triviño and Frank Rodriguez

6/1993

12/1994

10/1998

1/2000

Transports Públics (CMB) 1980

Preserved by David Llorca

6/1980

Transport Públic Metropolità 1990

Preserved by David Llorca

12/1990 Besòs

Transport Metropolità 1992-1993

Preserved by David Llorca and Ot Triviño

11/1992 Llobregat

1/1993 Besòs

Transport Metropolità 1996-1997

Preserved by Ot Triviño and Frank Rodriguez

2/1996 Barcelona

2/1997 Besòs