Calaix de guies

EN

The evolution of a public transport network goes hand in hand with the dominant graphic trends of the time. This section offers you a digitised, high quality archive with detailed descriptions of each product.

CA

L'evolució d'una xarxa transport públic va de la mà de les tendències gràfiques dominants de l'època. Aquesta secció ofereix un arxiu digitalitzat d'alta qualitat amb descripcions detallades de cada producte.

ES

La evolución de una red de transporte público va de la mano de las tendencias gráficas dominantes de la época. Esta sección ofrece un archivo digitalizado de alta calidad con descripciones detalladas de cada producto.

Products
Productes
Productos

Transports Municipals
Barcelona 1980
Guia dels Transports Públics
CMB 1980
Transports Municipals
Barcelona 1983
Guia Olímpica de Transports 1992
Autobusos Urbans de Barcelona 1993-2001
Més…