Calaix de guies

Transports Municipals de Barcelona 1983

  • Desplegable «zig-zag envoltant»
  • Format plegat: 100×145 mm
  • Format obert: 700×435 mm ≈ DIN A2
  • 7×3 panells
  • Encartament: 97×137,5 mm
  • Client: Transports Municipals de Barcelona
  • Disseny: Jordi Matas i Queralt
  • Realització: Rayex
  • Impressió: Rieusset S.A.

El producte

Maig 1983 Portada Solapa Contraportada Anvers Revers
Encartament octubre 1983 Català Castellà

Agraïments a l'Ot Triviño.

Detalls i descripció

Logotips 1
Mapa de Barcelona 2
Llocs clau 3
Metro 4
Autobusos suburbans 5
Final de línia 6
Línies i horaris 7

Si la guia del 1980 representava la transició, el producte descrit en aquesta pàgina representava la consolidació. 1983 fou un any on es van confirmar molts canvis en el disseny del transport públic barceloní. Les noves regles van ser tan importants que se segueixen aplicant avui dia sense mostrar cap signe d'obsolescència evident.

Aquesta guia va debutar el maig del 1983 i seguia sent patrocinada per la Caixa de Barcelona. Apareix per primer cop el logotip unificat de «Transports Municipals de Barcelona», marca creada l'any 1980 que engloba tant metro (Ferrocarril Metropolità de Barcelona S.A.) com autobusos (Transports de Barcelona S.A. antiga Tranvías de Barcelona). També apareix per primer cop el logotip de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, així com els pictogrames DOT, dissenyats l'any 1974 per l'Institut Americà d'Arts Gràfiques. 1

La maquetació és igual que a l'anterior guia: la cara del davant té el mapa de la ciutat de Barcelona amb el detall-ampliació del centre 2 i la informació complementària al revers. Tot i així, però, el diagrama «Intercomunicació Ferrocarrils-Renfe-Suburbans-Metro» se substitueix per una taula d'enllaços entre llocs clau. 3 El diagrama del metro 4 i el dels autobusos suburbans 5 intercanvien posicions.

Al mapa general de la ciutat les línies d'autobús tenen els mateixos colors, gruixos i recordatoris, però als finals de línia, es canvia l'espai per un punt i el número de línia que l'acompanya està inscrit dins d'un quadrat. 6 Els canvis de direcció dels traços són més elegants. En quant a les línies de metro, les estacions adopten el logotip de l'empresa operadora. Els transports singulars com funiculars o aeris utilitzen un pictograma DOT (excepte el Tramvia Blau). La base del mapa ara és més discreta, canviant a tonalitats pastel, per tal de facilitar a l'usuari la lectura de les línies. Segueix sense aparèixer la línia d'Horta que opera CASAS.

A la cara posterior, apareix una taula d'enllaços entre llocs clau, que substitueix l'anterior diagrama de connexions. 3 Consisteix en una sèrie de destinacions habituals de la ciutat, entrellaçades amb diversos quadrats que contenen opcions de transport. L'usuari selecciona dues destinacions i troba el quadre on s'entrecreuen aquestes, que dirà quina línia agafar. Per exemple, si jo estic al Besòs i vull anar a Sant Andreu, busco el quadre intersecant i em diu que puc agafar metro amb transbordament, o bé agafar l'autobús 44 o 56 i després transbordar amb la línia 35 o 40. Aquesta és una idea interessant però resulta redundant, ja que el mapa general hauria de ser l'encarregada de donar una informació més precisa a l'usuari, com per exemple, indicar les parades d'autobús.

Continuant amb la mateixa cara de la guia, el diagrama del metro 4 canvia al disseny unificat del Josep Maria Trias amb l'afegit de la línia Catalans fins a Martorell en lloc de fins a Sant Boi. Els noms de les estacions de metro ja serien els definitius.

El diagrama d'autobusos suburbans 5 canvia una mica el disseny per mostrar totes les línies en un sol traç unificat en lloc d'un independent per cada línia. Apareixen les línies urbanes de Cornellà i les noves línies suburbanes de «nova generació» (línies 500 i 600). Curiosament apareix per error la línia 601, línia que circularia entre Plaça Espanya i el Gornal, però que mai va entrar en servei comercial. Tampoc segueixen sense aparèixer les línies suburbanes d'altres companyies, ja que encara TMB en tenia moltes com per conformar una xarxa independent. A partir del 1986, moltes línies (especialment les del sector nord) es privatitzarien.

El llistat de línies i horaris 7 adopta el disseny definitiu, idèntic als portaitineraris dels autobusos: color negre sobre fons blanc per a la línia i color de fons del tipus de línia per a les destinacions. A part, apareix el logotip «arrel quadrada», que indica que la línia que el porta admet la tarja combinada Bus-Metro «T-3» o «T-5», segons si és urbana o suburbana.

A la secció de línies i horaris, a baix a la dreta indica el següent: «En el seu moment es comunicaran les modificacions a autobusos o Metro posteriors al Maig de 1983». Efectivament, aquesta guia inclou un encartament (n'hi ha que li diuen «separata») d'octubre del 1983 on explica textualment les modificacions de la xarxa d'autobusos posteriors a la publicació de la guia original. Amb això dóna peu a no haver de redissenyar la guia constantment donat que aquí tradicionalment els canvis sempre s'aplicaven escalonadament durant l'any segons la necessitat, en comptes d'aplicar-los de cop en un dia programat de cada any.

Cal tenir en compte que en aquella època el disseny d'una guia es feia amb mètodes tradicionals de fotocomposició, perquè els ordinadors personals encara no estaven tan desenvolupats per portar a terme aquestes tasques, així com els programes d'autoedició que trigarien una mica més en aparèixer i consolidar-se. Per tant era més difícil i costós mantenir actualitzat un producte d'aquestes característiques.