Calaix de guies

Guia Olímpica de Transports 1992

  • Desplegable «zig-zag paraŀlel»
  • Format plegat: 100×200 mm
  • Format obert: 800×400 mm ≈ DIN B2
  • 8×2 panells
  • Clients: Transports Metropolitans de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona
  • Disseny: Morillas & Associats, Josep Maria Trias
  • Semiòtica: Miquel de Moragas i Spà (UAB). Miquel Gómez. Estudis de Comunicació scp

El producte

Juliol 1992 Portada Contraportada Anvers Revers

Agraïments a l'Albert Guillaumes.

Detalls i descripció

Logo-atleta 1
Registre perfecte 2
Tipus de línies 3
Llistat de línies 4
Comparació 1992 i 1993 5
Metro 6
Detall Metro 7
ParkTren'92 8
Subseus 9
Barcelona Bus Turístic 10
Bitllet Olímpic 11
Instal·lacions olímpiques 12

Aquest 2022 se celebren 30 anys dels Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i aquesta secció vol donar un record de l'esdeveniment sota el punt de vista de les Arts Gràfiques.

Barcelona'92 va ser una olimpíada amb el disseny com peça clau en tots els seus aspectes. Línies senzilles, fins i tot podríem dir que minimalistes, però amb molta actitud. L'encesa del peveter per l'Antonio Rebollo va posar la cirereta a tot l'espectacle visual.

El transport públic de l'àrea metropolitana barcelonina no va ser aliè al disseny dels Jocs. La Guia Olímpica de Transports és un producte que dóna al visitant només la informació de connexions amb els diferents centres olímpics, eliminant les parts no rellevants. A la portada podem veure els diferents modes de transports fent la forma del logo-atleta. 1

Aquesta guia va representar un canvi tècnic. Es passa de la fotocomposició tradicional a l'edició per ordinador. Això es fa palès, per exemple, en el gruix constant dels filets, la nitidesa de la imatge i un registre quasi perfecte. 2

A l'anvers de la guia es pot veure un diagrama pseudoesquemàtic on apareixen les línies d'autobús que connecten instaŀlacions olímpiques marcades en blau cel, així com les estacions de metro més rellevants. En vermell s'indiquen les línies de bus llançadora i el funicular de Montjuïc que fou reformat especialment pels Jocs Olímpics. Addicionalment apareixen algunes línies que passen pel centre de la ciutat de color groc, i de blau marí algunes línies nocturnes. Apareixen totes les instaŀlacions olímpiques acompanyades d'icones que representen les disciplines associades, així com alguns llocs d'interès turístic. 3 Es completa amb un llistat de línies a la dreta del gràfic. 4

Aquest diagrama és clarament un prototip del que seria la futura guia d'autobusos urbans de Barcelona, encara que seria redibuixat i implementaria una sèrie d'elements inèdits. 5 Va ser dissenyat per Morillas & Asociados, amb assesorament semiòtic a càrrec de la Universitat Autònoma de Barcelona amb Miquel de Moragas i Spà, Miquel Gómez i Estudis de Comunicació scp.

L'altra cara de la guia conté el diagrama del metro de Barcelona, amb les línies de Ferrocarrils ampliades fins a Terrassa i Sabadell, així com la línia de Martorell. 6. Josep Maria Trias, qui va ser l'encarregat de l'identitat de Barcelona'92, també fou encarregat de la senyalització del metro de Barcelona anys enrere, i es pot veure com el disseny original es va adaptar molt bé a les necessitats olímpiques. S'afegeixen les àrees, disciplines olímpiques i els autobusos llançadora. 7 Les icones van ser dissenyades pel mateix Trias. A destacar la del funicular de Montjuïc, que va seguir en guies posteriors.

A part del metro, també hi ha informació de Park&Ride (anomenada "ParkTren'92" i "ParkBus'92"), les subseus olímpiques, oferta del Barcelona Bus Turístic, tarifes amb el Bitllet Olímpic dissenyat pel Javier Mariscal i el llistat d'instaŀlacions olímpiques amb transports recomanats. 8 9 10 11 12