Les guies del calaix

L'objectiu d'aquesta pàgina és la digitalització i preservació de guies de transport públic de Barcelona i rodalies, encara que també pot incloure productes d'altres llocs.

Els productes de gran format per la seva natura els he reduit de mida ja que l'espai en el servidor és limitat, però intento que continuin sent el més llegibles possible.

La descripció del producte inclou un resum d'especificacions tècniques i una anàlisi textual.

El objetivo de esta página es la digitalización y preservación de guías de transporte público de Barcelona y alrededores, aunque también puede incluir productos de otros lugares.

Los productos de gran formato por su naturaleza los he reducido de tamaño ya que el espacio en el servidor es limitado, aun así intento que continuen siendo lo más legibles posible.

La descripción del producto incluye un resumen de especificaciones técnicas y un análisis textual.

The goal of this page is to digitize and preserve public transport guides of Barcelona and surroundings, but also products from other places can be included.

I had scaled down the bigger products because the space in the server is limited, but I try to make them still readable.

The product description includes a summary of technical specificacions and a textual review.

Productes