Frank Rodriguez

About Frank…

Mapping

Bus Clàssic BCN

Soon

Soon

Map vault

More content coming soon…

More content coming soon…

About Frank

Quan era un nen m'agradaven aquells diagrames plens de línies i estacions, en què d'un cop d'ull podies visualitzar tota la xarxa del Metro. Acabada l'escola, vaig començar a formar-me com a professional de les Arts Gràfiques. Actualment estic implicat en diversos projectes personals, especialment en la creació de diagrames de transport públic. Tinc il·lusió de futur, sabent estar en el present, amb tot el que vaig aprendre en el passat. Mato les hores dibuixant i trastejant ordinadors vells.

Cuando era un niño me encantaban aquellos diagramas llenos de líneas y estaciones, en los que de un vistazo podías visualizar toda la red del Metro. Acabado el colegio, empecé a formarme como profesional en Artes Gráficas. Actualmente estoy envuelto en diferentes proyectos personales, especialmente en la creación de diagramas de transporte público. Tengo ilusión de futuro, sabiendo estar en el presente, con todo lo aprendido en el pasado. Mato el tiempo dibujando y cacharreando computadoras viejas.

When I was a kid I loved those diagrams full of lines and stations, where you could visualize the entire subway network at a glance. Finished school I've been training to become a Graphic Arts professional. These days I'm involved in several personal projects, especially in creating public transport network diagrams. I have hopes of future, knowing how to be in the present, with everything I have learned in the past. I kill time drawing and tinkering with old computers.