Metro Mapping

EN

Designing public transport diagrams is the core part of my experience as a graphic artist. This section shows my own original ideas, as well as recreations of existing products.

CA

Dissenyar diagrames de xarxes de transport públic és la part més important de la meva experiència com a artista gràfic. Aquesta secció mostra les meves propostes originals, així com recreacions de productes existents.

ES

Diseñar diagramas de redes de transporte público es la parte más importante de mi experiencia como artista gráfico. Esta sección muestra mis propuestas originales, así como recreaciones de productos ya existentes.

Works
Treballs
Trabajos

València Multilinear 2022

Barcelona Isomètric 2022

Barcelona Revolts 2020

Metro CDMX 2019

FGV València 2019