Metro Mapping

Rotació Barcelona 1982

  • Tríptic «envoltant»
  • Mides plegat: 74×147 mm
  • Mides obert: 219×147 mm ≈ A5
  • 3×1 panells
  • Regles de disseny: Horitzontals, verticals i diagonals de 45 graus. Conservar les característiques de la guia original.
  • Dissenyador original: Josep Maria Trias

El producte

Diagrama

Detalls i descripció

Rotació del diagrama 1
Composició resultant 2

Està clar que la muntanya ha d'anar a dalt i la mar a baix. O no? Aquesta és la regla, suposadament inviolable, que tot dissenyador ha de seguir per representar Barcelona. Però què hauria passat si la moderna senyalització del Metro de Barcelona, implementada l'any 1982, ometés aquesta regla? Potser el disseny resultant seria una cosa semblant a aquesta proposta.

Seguint la mateixa estructura de la guia original, fem una rotació de 45 graus cap a l'esquerra (petites modificacions a part) i voilà. 1 Ja que la variació resultant ocupa menys amplada, es pot deixar més espai per la llegenda. 2 Això, però, no serviria perquè les ampliacions del metro dels anys 80 requereixen una nova composició, si es vol conservar el format de butxaca del plànol.