Metro Mapping

FGV València 2019

  • Pòster format DIN A4
  • Mides: 297×210 mm
  • Regles de disseny: Línies horitzontals, verticals i diagonals de 45 graus. Harmonia. Traçats els més rectilínis possibles. Només serveis de «Metrovalencia».Un color per cada línia física.

El producte

Veure diagrama complet

Detalls i descripció

Línies i serveis 1
Trident 2

L'any 2014 metrovalencia va modernitzar la seva identitat i per tant, es va redissenyar el plànol esquemàtic de la xarxa. Aquest canvi va ser polèmic ja que molts consideraven que es maquillava una llargament esperada promesa electoral de crear més línies, però el que es va fer realment va ser reorganitzar els serveis existents, on alguns d'aquests que tenien diferents ramals es convertien en línies separades. L'únic canvi a nivell infraestructural va ser la nova línia a Riba-roja de Túria que tornava a obrir part de l'abandonat traçat de RENFE a Llíria.

Aquesta proposta està inspirada en la senyalització del Stadtbahn de Hannover, que consisteix en separar per colors les línies físiques i cada servei és traçat independentment, és a dir, una línia pot tenir múltiples serveis. 1

El disseny pretén ser el més minimalista possible amb la informació justa. Per exemple, les zones s'indiquen a sobre de les estacions en lloc d'utilitzar els típics polígons grisos posats a sota del disseny, o també els baixadors on s'ha de sol·licitar parada s'indiquen de color vermell, en lloc d'utilitzar un pictograma.

El diagrama té una forma de «trident» 2 és a dir, les tres puntes a la part superior són els ramals de Llíria, Bétera i Rafelbunyol, el tronc central és el túnel nord-sud obert l'any 1988 i la part inferior és la línia a Castelló. Aquest «trident» està intersecat a l'estació Àngel Guimerà amb el túnel est-oest obert els anys 90 i 2000. Un apunt: la línia 4 apareix desdoblada entre Empalme i Lloma Llarga, això és perquè, encara que sigui la mateixa línia 4, són dos serveis independents. És a dir, els tramvies que surten de Lloma Llarga sempre acaben a Empalme.