Metro Mapping

Transport Besòs 2022

    Diagrama de connexions:
  • Desplegable DIN A3 horitzontal
  • Mides: 420×297 mm
  • Regles de disseny: Horitzontals, verticals, diagonals 30 graus, diagonals 120 graus. Informació desglossada línia per línia.
    Plànol urbà:
  • Desplegable DIN A3 vertical
  • Mides: 297×420 mm
  • Regles de disseny: Línies sobre una base cartogràfica. Un color per mode. Extensions del mapa que queden fora del format dins de caixes.

El producte

Diagrama de connexions
Plànol urbà

Detalls i descripció

Comparativa de mides 1
Noms en espais ajustats 2
Diagonals 30-120 3
Comparativa textos guia metro 4
Foto de la guia impresa 5
Presentació Badalona 6

Aquest projecte, de tots els que he fet durant la meva vida professional, és el més ambiciós i des del plantejament inicial, passant per les proves de concepte, fins al resultat definitiu han passat 7 anys.

Visc en una regió anomenada coŀloquialment «Barcelonès Nord» que engloba estrictament els municipis de Gramenet (Santa Coloma), Badalona i Sant Adrià, però podem afegir Montgat i Tiana, que pertanyen a la comarca del Maresme; una petita part de Barcelona (nord-est) i una minsa part de Montcada i Reixac (Centre i Vallençana). També se la pot conèixer simplement com la zona Besòs referint-se a l'Àrea Metropolitana, o bé «Baix Besòs».

Aquesta regió durant els darrers anys ha tingut un creixement increïble. Aquests municipis han passat de ser ciutats dormitori dependents de Barcelona a conferir-se com a una entitat poderosa que otorga serveis que abans eren exclusius de la ciutat comtal.

Així doncs, el transport públic ha sigut testimoni d'aquests canvis i s'ha anat creant una densa xarxa on l'autobús és ubic, però que el metro té un pes molt important, i el tramvia que serveix parts de Sant Adrià i un trosset a Badalona.

Tan densa és, que la confusió entre els usuaris és constant. El servei d'autobús de l'Àrea Metropolitana sempre ha tingut el taló d'Aquiŀles dels sistemes d'informació. Mancaven conceptes tan bàsics com indicar totes les parades d'una línia al mapa o el problema d'indicar només per quins carrers passa sense dir que pot tenir múltiples parades a la mateixa via durant quilòmetres. A partir del 2010 s'anaven solucionant aquests problemes de mica en mica, però mai va ser suficient i hom sempre acabava tornant al mateix de sempre, confusió, complexitat... Les guies oficials eren literalment un llençol (un «plec» si ens posem professionals), eren tan grans i incòmodes, que cap incentiu existia per ser atractives per a l'usuari per llegir-les. 1

L'any 2015 vaig començar-me a plantejar si és possible empetitir la informació actual i afegir el que faltava, però a més fer-ho en forma d'un croquis esquemàtic? Doncs aquí n'hi ha la prova. Però per on comencem? Bé, primer cal escurçar el nomenclàtor de parades. Els noms eren tan llargs i incoherents respecte altres parades: el nom de la parada d'anada podria ser totalment diferent a la de tornada per exemple. Calia fer-ho idèntic al metro. Noms curts que puguin cabre en espais molt ajustats dins del gràfic. 2 Aquest assumpte va arribar a una soŀlució molt bona a principis del 2022, la qual el magnífic equip de Mobilitat de l'AMB va estrenar el nou sistema de nomenclatura de parades, el qual finalment oferia un disseny coherent. Tot i això, crec que cal afinar-lo del tot perquè encara queden alguns detalls per corregir, i en aquest projecte incloc aquestes correccions.

Cal assignar colors a les línies i que aquests no variïn en edicions successives, és a dir, que l'usuari pugui associar la seva línia a un color en concret i que sempre sigui així. És la millor manera: poder desglossar línia per línia per ser una més clars. Tasca molt difícil, doncs hi ha 33 línies de bus diürn a la regió, i l'espectre de colors és limitat. Una manera interessant de facilitar les coses és assignar el mateix color a dues o més línies que mai es toquen: per exemple la B8 i la B23 poden portar el mateix color ja que estan molt allunyades.

És necessari definir les regles de disseny. Com fluiran els traçats sobre el mapa? Com marquem les parades? Com combinem? Aquestes qüestions es veuran soŀlucionades de manera coherent amb unes bones regles de disseny. Per aquest projecte, les típiques línies verticals i horitzontals segueixen presents, però les diagonals canvien: deixem de banda les de 45 graus per donar pas a diagonals de 30 i 120 graus. 3 No nomès això, el metro i el tren descriuen traçats curvilinis, degut a la natura de les línies, especialment amb la línia 9. Això li confereix un toc original al disseny però també aprofita la major part del paper, i això és molt important ja que cal coŀlocar més de 400 noms. Després de moltes proves de concepte, he arribat a aquesta conclusió. Un detall que vull destacar molt és que he aconseguit que el text estigui a 6 punts tipogràfics. A més la tipografia utilitzada (que és l'oficial de l'AMB) dóna molt de joc. En proves de concepte anterior els textos estaven a cos 4 o 5. Per fer-vos una idea, és més gran que el text de la guia de butxaca del Metro de Barcelona. 4

Per recomanació dels meus companys, he fet un segon producte sobre base cartogràfica. Aquest és un plànol complementari al croquis i està pensat més per a usuaris avançats que volen saber per on passa exactament la línia i quina és la ubicació precisa de la parada. Aquest producte és el mateix concepte que les guies oficials de l'Àrea Metropolitana, amb l'afegit de les parades, els seus noms, i que cap en un DIN A3 vertical. Això és possible gràcies a la separació del plànol en tres cossos, el mapa general i dos extensions encaixades aprofitant els buits de la guia: Gramenet Nord, Montcada i Badalona-Can Ruti per una banda, i Badalona-Manresà, Montgat i Tiana per l'altra.

A l'edició impresa ambdós productes tenen una quadrícula on l'usuari pot localitzar la parada desitjada fàcilment mirant el revers de la guia on està el nomenclàtor i les coordenades adjuntes. 5

El dia 17 de setembre del 2022, es va presentar al públic durant els esdeveniments de la Setmana Europea de la Mobilitat. 6 (foto: Promoció del Transport Públic) Després de 7 anys, finalment puc ensenyar al públic el projecte més complex de la meva vida. L'objectiu final és que tu com a usuari puguis estar satisfet i que et sigui més senzill arribar a la teva destinació de manera segura.