Metro Mapping

València Multilinear 2022

  • Pòster format DIN A4
  • Mides: 297×210 mm
  • Regles de disseny: Horitzontals, verticals i diagonals de 30, 45 i 60 graus. Traçats rectilinis. Un color per cada línia física, cada traçat un servei. «Metrovalència» i «Rodalia» fins zona 4.

El producte

Veure diagrama complet

Detalls i descripció

Xarxes 1
Angles 2

València té una xarxa ferroviària molt especial. Disposa de dues entitats diferenciades: la de via estreta (groc) i la de via ampla (vermell). 1 Ambdues tenen un estil diferent: per una part la via estreta, hereva del «trenet», pretén ser una xarxa de metro que oblida el rol que sempre ha tingut del tren de rodalia, i per l'altra part, la via ampla que pretén ser una xarxa de rodalia independent amb aires de tren regional, especialment a les línies no electrificades.

A principis de l'any 2022, la Generalitat Valenciana i l'Autoritat de Transport Metropolità de València van presentar la targeta SUMA que dóna accés a l'usuari a un nou sistema integrat de tarificació zonal. Això dóna possibilitat de combinar finalment ambdues xarxes, a part dels autobusos urbans i suburbans.

El producte més potent per promocionar aquest fet és el diagrama de línies perquè és la carta de presentació d'una xarxa de cara a l'usuari. No se sap si les autoritats estan ideant una proposta oficial però cal que hi hagi un disseny que posi de manifest a quines destinacions un pot anar amb la nova targeta i com s'interconnecten les línies.

El disseny presentat en aquesta pàgina té les típiques regles de disseny de Henry Beck, però afegeix més angles. Ara és un diagrama multilinear: horitzontals, verticals i diagonals de 30, 45 i 60 graus. 2 Fent això no significa que el disseny deixi de ser harmoniós, més bé tot el contrari: permet traçar més línies rectilínies i redueix frustracions.

S'inclouen tres punts geogràfics clau: l'antic llit del Túria que travessa el centre de la ciutat, el riu Túria i la mar Mediterrània. Els noms de les estacions estan tots en valencià.

En quant a la nova zonificació, aquesta presenta algunes inconsistències. Per què la zona B arriba fins a Castelló (FGV) però no fins a La Pobla Llarga, que queda a la mateixa alçada? Per això, en aquest disseny la xarxa de via ampla es representa fins a la zona 4 del sistema tarifari propi de Renfe Rodalia.