Bus Clàssic BCN

El Raŀli Internacional d'Autobusos Clàssics Barcelona - Caldes de Montbui és un esdeveniment anual celebrat durant un cap de setmana de finals de maig o principis de juny. S'exposen diversos autobusos d'èpoques diferents i posteriorment surten a la carretera passant per diferents poblacions. L'any 2019 es va celebrar la desena edició i els organitzadors de l'esdeveniment van decidir crear una identitat especial per commemorar la fita.

Per a dur això a terme es va crear un equip multidisciplinar format per Manoli Martínez, Juanjo Rubio, Javi Montes, Mònica Girona, Ot Triviño, Joan Cols, Raul Lopez, Raul Romero, Sigfrid i jo.

Em vaig encarregar de dissenyar la nova identitat visual de l'esdeveniment i per això vaig establir un seguit de directrius: que el logotip proporcioni una referència visual de temps passats (principalment dels anys 70 i 80) i que a la vegada tingui una imatge fresca, divertida i dinàmica.

Així doncs, considerades aquestes indicacions se li va anar donant forma al logo, on el seu element principal és un autobús veloç cap a la seva destinació, flanquejat pel nom que identifica l'esdeveniment i els seus punts d'origen i final, utilitzant tipografies que recordin aquells temps.

Pel cartell, en Sigfrid va fer una fantàstica iŀlustració dels autobusos més emblemàtics del Rally sortint de la Plaça Espanya, amb sengles monuments i edificis propis de la zona. Va estar exposat en diversos llocs de Barcelona, especialment en suports publicitaris del metro, autobusos urbans i interurbans, en revistes especialitzades i diaris.

Vés al lloc web oficial del Raŀli.

El Rally Internacional de Autobuses Clásicos Barcelona - Caldes de Montbui es un evento anual celebrado durante un fin de semana de finales de mayo o principios de junio. Se exponen distintos autobuses de distintas épocas y posteriormente salen a la carretera pasando por varias poblaciones. En el año 2019 se celebró la décima edición y la organización decidió crear una identidad especial para conmemorar el hito.

Para ello se creó un equipo multidisciplinar compuesto por Manoli Martínez, Juanjo Rubio, Javi Montes, Mònica Girona, Ot Triviño, Joan Cols, Raul Lopez, Raul Romero, Sigfrid y yo.

Me encargué de diseñar la nueva identidad visual del evento y para ello establecí una serie de premisas: que el logotipo proporcione una referencia visual de tiempos pasados (principalmente de los años 70 y 80) y que a la vez tenga una imagen fresca, divertida y dinámica.

Así pues, consideradas estas indicaciones se le fue dando forma al logo, donde su elemento principal es un autobús veloz a su destino, flanqueado por el nombre que identifica el evento y sus puntos de origen y final, utilizando tipografías que recuerden aquellos tiempos.

Para el cartel, Sigfrid hizo una fantástica ilustración de los autobuses más emblemáticos del Rally saliendo de la Plaça Espanya, con sendos monumentos y edificios propios de la zona. Estuvo expuesto en varios lugares en Barcelona, especialmente en soportes publicitarios en el metro, autobuses urbanos e interurbanos, en revistas especializadas y periódicos.

Visita el sitio web oficial del Rally.

The International Classic Bus Rally from Barcelona to Caldes de Montbui is an anual event held during a weekend from late May or early June. Many buses of many eras are shown and then these go down the road through several towns. In 2019 the tenth edition was held and the event organizers decided to create a new, special identity to celebrate the achievement.

To do so, a multidisciplinary team was deployed. Its members are Manoli Martinez, Juanjo Rubio, Javi Montes, Mònica Girona, Ot Triviño, Joan Cols, Raul Lopez, Raul Romero, Sigfrid and me.

I have been responsible of designing the event's new visual identity and in order to perform the task I set up some guidelines: the logo has to give a visual reference of past times (mainly the 70s and 80s) and at the same time it had to have a fresh, amusing, dynamic image.

Considered those indications, the logo was taking shape. Its main motif is a fast bus going to its destination, surrounded with the name that identifies the event and finally the starting and ending locations, using typefaces that remember those times.

For the poster design, Sigfrid made a fantastic illustration depicting Rally's most representative buses leaving the Plaça Espanya with its monuments and buildings. The poster was shown on several places in Barcelona, namely in advertising furniture in the subway and also in urban and commuter buses, special-interest magazines and newspapers.

Go to the official Rally's website.

Logotip OPI Tríptics Portada del tríptic Solapa del tríptic Tríptic obert Carpeta tancada Carpeta oberta Rètol de sortida Logotip